Zpátky

 

Losí blato u Mirochova- zvlášť chráněná krajinná oblast, která se nachází mezi Mirochovem, Staňkovem a státní hranicí. Jedná se o nedotčenou přírodu s výskytem Losa evropského, který přišel z Polska a zde nalezl vhodné podmínky pro život-dokonce se zde rozmnožuje.

Třeboň- náherné památkově chráněné město v kterém lze navštívit zámek s velmi zajímavou expozicí, věž , která slouží jako rozhledna, Swarzemberská hrobka, pivovar, lázně aj.

Staňkov- obec s hrází stejnomeného rybníka je centrem letní rekreace nachází se zde kempy, penziony, chaty, hotel, restaurace. Za zmínku stojí venkovní restaurace pod hrází "U Sumečka" vyhlášená rybími spec. a točeným 14° pivem z pivovaru Lobkowicz-Démon(nejlepší pivko)

 

Trvalá expozice Třeboňsko - krajina a lidé - vybudovaná v prostorách zámku v Třeboni, si klade za cíl návštěvníka jak pobavit, tak informovat o biosferické rezervaci Třeboňsko, historii rybníkářství a lázeňství, dvou hlavních proudech hospodářství v této krajině

 

Chlumská rybniční soustava - Rybníky u Chlumu jsou jednou z mnoha lokalit Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, které jsou doporučovány návštěvníkům se zájmem o přírodní zajímavosti a vůbec všem, kteří hledají odpočinek při toulkách přírodou v okolí Třeboně. Lokalita je tvořena rozsáhlou soustavou velkých rybníků vzájemně oddělených pouze úzkými hrázemi. Na rybnících je řada ostrovů, jejich břehy jsou členité, obklopené starými lesními porosty. Chlumská rybniční soustava je velmi cennou botanickou a ornitologickou lokalitou – rozsáhlé ptačí kolonie lze sledovat z hrází. V blízkém lesním komplexu hnízdí dokonce vzácný orel mořský

 

 

Národní přírodní rezervace a naučná stezka Červené blato- Červené blato se nachází při hranici CHKO Třeboňsko směrem na Nové Hrady, stezka začíná v osadě Jiříkovo Údolí (cca 17 km od Třeboně). Patří k nejzajímavějším přírodním rezervacím v České republice. Chrání jedno z nejznámějších a nejlépe přístupných rašelinišť Třeboňska. Větší část stezky má zpevněný povrch, proto k výletu postačí běžná sportovní obuv. Zajímavou flóru reprezentují například přirozené porosty borovice blatky a jejích kříženců, rojovník bahenní, borůvka, vlochyně a další druhy. Také fauna je velmi zajímavá zejména pro bádání odborníků. Běžného návštěvníka zaujme především hojný výskyt motýlů a můr délka stezky je 4km a je zde 6 zastávek

 

 

Cyklistická naučná stezka Okolo Třeboně – Stezka vytváří okruh v lesnaté a rybničnaté krajině východně od Třeboně. Trasa je vedena po málo frekventovaných asfaltových silnicích III. třídy a zčásti po lesních cestách. a hrázích rybníků. Stezka začíná na hrázi rybníka Svět a pokračuje po hrázi rybníka Opatovického. Dále vede trasa k rašeliništi Spálená borkovna, kde se těží rašelina pro potřebu lázní. Odtud směřuje lesní cestou k myslivně Barbora, aby posléze přetnula Zlatou stoku a zamířila k hrázi mezi rybníky Nový a Starý Kanclíř a dále k obci Lutová (zde protíná spojku s dálkovou cyklotrasou Praha – Vídeň), Stříbřec a Stará Hlína. Cestou protíná tok Nové řeky, k níž jezdívala rybařit Ema Destinnová a míjí rybníky Vyšehrad a Starý a Nový Vdovec. Po hrázi rybníka Vítek míří k největšímu rybníku Rožmberku a kolem Nové Hlíny se vrací směrem k Třeboni délka stezky je 39km a má 22 zastávek a lze ji vřele doporučit nejedná se náročnou cyklistickou trasu vše je v rovině

 

 

Další typy na výlety budou přidávány. Pokud máte vlastní návrh na výlet tak mi ho prosím napište.

Nebo tady

 

Zpátky