Zpátky

~ Podnebí

~ CHKO Třeboňsko byla založena 15.listopadu 1979 -nabývací dokument k nahlédnutí zde

~ Celková rozloha CHKO je cca 700km2

~ Geografická orientace: 48° 48´ - 49° 11´N, 14° 39´ - 15° 00´ E

~Nadmořská výška: 410 m (Veselí nad Lužnicí) - 550 m (Homolka)

~5 národních přírodních rezervací

~1 národní přírodní památka

~21 přírodních rezervací

~6 přírodních památek

~ Celkové hranice a lokalizace jsou ke stažení ZDE

~ Rovinatá a vodami bohatá pánevní oblast (403-550 m n.m.) budovaná sedimentárními horninami s výchozy krystalinika na okrajích

~ Oblast přetvářená více než 800 let lidskou činností

~ Centrum českého rybníkářství -460 rybníků

~ Lesnatost zhruba 50 %. Velké zastoupení rašelinišť. Bohatství zejména mokřadní vegetace a vodního ptactva

~ Vysoký rekreační potenciál

~Nejvýznamnější toky: Lužnice, Nežárka, Dračice, Zlatá stoka, Nová řeka, Koštěnický potok

~ Pro významné přírodní hodnoty bylo její území zařazeno již v roce 1977, tedy ještě před vyhlášením za CHKO,do světové sítě biosférických rezervací UNESCO

~ Kvalitní síť značených i neznačených(zanesených do mapy) cyklostezek a turistických tras

~ Velmi dobré ubytovací služby všech kategorií(kempy, turistické ubytovny, ubytování v soukromí-priváty, penziony, hotely)

~ Hustá síť restaurací, hospod a občerstvení nabízející typickou české i zahraniční speciality, pokrmy z čerstvích ryb

 

 

 

Zpátky